Om TerraCycle

TerraCycle är ett innovativt återvinningsföretag som har blivit en global ledare inom återvinning av avfall som är svårt att återvinna.

insamlingsplattformar.

万博体育安卓app 下载erbjuder en rad olika格罗斯计划, sponsrade av medvetna företag, såväl som köpbara återvinningslösningar för nästan alla former av avfall.

GratisÅtervinningsprogram.

万博体育安卓app 下载Terracycle Erbjuder GratisÅtervinningsprogram,Sponsrade AvVarumärken,Tillverkare OchÅterförsäljareVärldenrörtFöratHhjälpa挖托斯·奥尔塔·奥尔维纳DITAVFAROÅTERVINNA。Väljde Program Som du Skulele ViljagåMed我;Börjasamla hemma,我斯皮尔埃尔·克伦特;Ladda ner Gratis Fraktsedlar;DITT Avfall的Och Skicka直到OSSFörÅtervinning。Du Kan Then och Med Vinna Priser直到DIN Skola Eller en Icke Vinstrivande组织Som Du Tycker OM。

FRAM直到IDAGHARÖVER202 miljonerMänniskor,I.21Länder., samlat in miljarder enheter av avfall, vilket har genererat över44 miljoner USD直到välgörenhetruntomivärlden。

Zero Waste Box™- plattform (köp krävs)

万博体育安卓app 下载Terracycle的零废物盒™-Plattform Ger DigMöjlighetenAttÅtervinnaNästanAlla分拣机Avflip,FrånDinaKaffekapslar至Komplext Laboratieavfall。VäljdeNköplådstorlekufötervinnavilfall som du skulle viljaÅtervinna,Samla Ditt Avfallok Skicka Dett直到TerracycleFöratlbliÅter万博体育安卓app 下载använt(Fraktärinkludluderat)。Förmermerfireeller en prisoffert,vänligenkontaktavårkundtjänstvia邮件

Kommunala计划

万博体育安卓app 下载Terracycle Samarbetar MedMångaKommunerRuntom IVärldenFöraterbjuda Zero垃圾-LösningarSomSträckerSigFrånKommunala程序FörÅtervinningAv CitnettFimpar直到UpphämtningsprogramFörÅtervinningAvMaterioSomärSvåraatåtervinna。

IndustriaVfallsprogram.

TerraCycle samarbetar med många produktionsanläggningar världen runt för att hjälpa till att återvinna avfall som är svårt att återvinna. Våra program sträcker sig från att hjälpa till att återvinna stora volymer av förpackningsskrot till personlig säkerhetsutrustning. Vi erbjuder även zero waste-konsultation och R&D-support för slutna kretslopp.

ÅtervinningAv Reglerat Avfall

TerraCycle’s avdelning för reglerat avfall erbjuder produkter och tjänster för att hjälpa dig främja en effektiv och kompatibel hantering av reglerat, universellt och farligt avfall. Detta kan inkludera lysrör, glödlampor, batterier och elektroniskt avfall likväl som organiskt avfall, medicinskt avfall och andra avfallstyper som potentiellt kan vara skadligt för miljön.

Evenemang

OM Du Vill virceraTer万博体育安卓app 下载racycle®INågotAvDina eDemang KanViGärnaDistuterade Olika Alternativen Med。VåraTjänsterVarierar我是Pris BerebendePådina。塔拉梅德vårtkundtjänstteamidag, som kommer att samarbeta nära med dig för att tillhandahålla de bästa återvinningslösningar som vi kan erbjuda. Vi kan också ansluta dig till någon av våra mest aktiva insamlare, lokalt i ditt område. Om du bara letar efter vissa viktiga verktyg och resurser för ditt evenemang, kan dualltid få tillgång till dem kostnadsfritt här,inclusive affischer,Guider Och Videor。

Loop

Med introduktionen av Loop i USA och Frankrike, revolutionerar TerraCycle i sättet via konsumerar. Genom att styra iväg från, miljömässigt sett, skadliga engångsförpackningar, skapar Loop nya hållbara förpackningslösningar. Kunder kan avnjuta sina favoritprodukter från populära varumärken i påfyllningsbara behållare, levererade direkt till hemmet. Loop erbjuder sedan upphämtningsservice av den tomma behållaren samt påfyllning av produkten i fråga utefter behov.

万博体育安卓app 下载Terracycle Global Foundation,EN 501(C)3意识形网组织

万博体育安卓app 下载Terracycle®S意甲组织,Terracycle Global Foundation,ÄRPåVägatt Ta Itu Med de Komplexa Utmaningar Som Avflskrisen iTillväxtekonomierrunt OMivärldenutgör。我泰国Ärderas arbete inriktatpåat萨姆拉在石膏ochskräpfrånförorenadevattenvägägäglochnengeralokalsamhället。De Lanseras I Indien Och Samarbetar Med Lokala Grupper Av AvfallsinsamlareFörattatÅtervinnaPlastpåsar,SomärEttVäxandeNedskräpnningProblem。Läsmeroch gestödto acheTeT通行证www.万博体育安卓app 下载terracyclefoundation.org.

万博体育安卓app 下载Terracyclelösningen.

万博体育安卓app 下载TerracycleÅteranvänder,Ubcyclar OchÅtervinnerAvfalliställetFöretFörbrännaeller deponera det。Detta Flyttar AvfallFrånLinjära系统直到CirkuläraIteattillåtaet ent cirkuleraivårekonomi。

I nyheterna

万博体育安卓app 下载Terracycle Finns I EN STOR VARIATION AV MEDIMSOMSTRÄCKERSIGFROÅNLOKALTIDINGAR直到GLOBALA TIDSSKRIFTER。KlickaNedanFöratläsaVåraBerättelser。Om du Jobbar Inom Pressen och鞋子vilja veta mer Om Terrac万博体育安卓app 下载ycle,VänligenBesökVårtincressrum.

Marint AvfallFrånVästkustenBlir Head&Waslers Nya Schampoflaskor

Tack Terra万博体育安卓app 下载cycle Kan Avfallet Som Samlas在弗洛恩奥里卡StänderPåVästkustenUNUFFÅETT和RELIV,Exempelvis SomVärldensFörldensFörstaSchampoflaskaTillverkad AV 25%Marinplast Som DessutomÄrÅtervinningsbar。Ren Och Attraktiv Kust ConsoriserarStrandstädningarLängsVästkusten...继续阅读

Nyhetersto · May 23, 2017

Marintavfallfånvästkustenblir schampoflaskor

Frånnordsjönto togöteborgsochbohuslänssträndersveper det Upp en Kubikmeter Plast I Timmen,Dygnet Runt,ÅretOM。组织师SOM OCH ATTRAKTIV KUSTHJÄLPTATTATT HanteradetVäxande问题基因组Att Bland Annat DeltaPånordiskakusträdarden。......继续阅读

Recyclingnet·2017年5月19日

StrandstädningPåMarstrandskustremsa ger positivaÅterverkninndar

Volontärer från strandstädningen skickar den insamlade hårdplasten från Marstrand till TerraCycle som betalar fraktkostnaderna. All insamlad PE-HD plast används för att tillverka nya Head & Shoulders återvinningsbara schampoflaskor gjorda utav upp till 25 % återvunnen marinplast. Flaskorna kommer till en …继续阅读

Kungälvskuriren·2017年5月11日

Historia

万博体育安卓app 下载Terracycle Grundades 2001 AV Tom Szaky,enDåvarande学生Påclanceton大学,Som Tog Sig AN Uppdraget Att SkrotaIdénMedSkräp。FråndennaBörjanHarfrac万博体育安卓app 下载ycleVäxt直到en全球Ledare Inom Insamling OchÅterbrukAv Avfall SomärSvårtatåtervinna。万博体育安卓app 下载TerracycleärVerksamiÖver20Länder,EngagerrarÖver60MiljonerMänniskorOchÅtervinner米尔图尔斯ocheter av avfaltals olikanoviva plattformar。

标准者

万博体育安卓app 下载TerraCycle har vunnit超过200 socialt奖赏entreprenörskap och hållbart företagande

Inuti TerraCycle

万博体育安卓app 下载TerracycleÄRLINEliktnågotannatavfallsbehandlingsföretagivärlden。VårakontorvärldenruntÄrhelt gjordafrånupcyclat avfl。VåraVäggarÄRTäcktaMedFöränderlig涂鸦弗拉厄尔·洛克·卢克纳·沃尔卡·沃尔卡·沃尔卡·沃尔特·普通·普通OCH Energisk Innovation。Föratsehenenvanlig dag ser ut i en terrac万博体育安卓app 下载ycle-anställdsliv,kollapårskritikersade电视-serie“人力资源”Påpåpivotellerkolla igenomKarriärochtillgängligapraktikplatserpåferacycleföractvadetsjälv。